top of page

De arbeidsmarkt is hersteld, jobmobiliteit op arbeidsmarkt is terug.

Jobmobiliteit op arbeidsmarkt is terug: Bijna vier op de tien Belgen overweegt komende twaalf maanden een carrièreswitch.45 % solliciteerde laatste half jaar minstens 1 keer 37 % van de Belgische werknemers overweegt om in de komende twaalf maanden een carrièreswitch te maken. De meesten onder hen (20 %) willen een heel andere job in een heel andere sector, anderen denken na over een gelijkaardige job in een andere sector (13 %) of een overstap naar een ander statuut (4 %). 45 % van de werkende Belgen solliciteerde de laatste zes maanden minstens 1 keer. Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf ACERTA en jobsite StepStone bij 3.000 werknemers. De cijfers tonen aan dat er - na de coronadip in 2020 – dit jaar opnieuw sprake is van een hogere jobmobiliteit op de arbeidsmarkt.

Carrièreswitch Tijdens de eerste lockdown van de coronacrisis dook de jobmobiliteit in ons land naar het laagste niveau sinds tien jaar. Door de economische onzekerheid gingen werknemers niet (meer) op zoek naar een nieuwe job en klampten ze zich vast aan de baan die ze hadden. Maar nu komt er terug meer beweging op de arbeidsmarkt, tonen de resultaten van het onderzoek van Acerta en StepStone. 37 % van de Belgische werknemers denkt aan een carrièreswitch binnen het jaar. 1 op 5 denkt daarbij aan een andere functie in een andere sector – een grondige switch dus - en 13 % overweegt over te stappen naar een gelijkaardige job in een andere sector. 4 % denkt na over een verandering van statuut: van werknemer naar zelfstandige, of omgekeerd. 12 % van de Belgen wil het komende jaar niet van functie, maar wel van werkgever veranderen.

Meer sollicitaties Heel wat Belgen blijven ook niet (meer) bij de pakken zitten. 45 % heeft de laatste zes maanden minstens één keer gereageerd op een vacature, een jaar geleden - tijdens de eerste coronagolf - was dat maar 34 %. In het ‘gewone’ jaar 2019 gaf 44 % op het moment van de bevraging aan dat ze de afgelopen zes maanden minstens één keer gesolliciteerd hadden. We zitten vandaag dus opnieuw op hetzelfde peil. De meesten zijn overigens erg optimistisch over hun kansen op een nieuwe job: 46 % verwacht nu snel een andere, minstens evenwaardige job te zullen vinden als ze daarvoor zouden gaan.

Nele Ronsmans, experte talent & ontwikkeling: “Bedrijven kunnen er best alert voor zijn dat medewerkers niet verlamd zijn door onzekerheid en dat zij hun kansen elders durven wagen. Bedrijven zullen waakzaam moeten zijn om hun beste talenten te behouden. Een goed begin is transparantie communicatie, over bijvoorbeeld thuiswerk en over de mogelijkheden om nieuwe uitdagingen te krijgen. De meeste medewerkers willen weten waar ze aan toe zijn na een coronajaar.”

Killian Cramers, B2C Marketing Manager bij StepStone België: “Aan de andere kant van het spectrum zagen we in een eerdere studie in samenwerking met de KU Leuven (oktober 2020) dat bijna een kwart van de werknemers (23 %) bang is om hun job te verliezen. Die angst en onzekerheid kunnen eveneens fungeren als katalysator voor toegenomen jobmobiliteit.”

Figuur 1: Sollicitaties laatste 6 maanden – werknemersbevraging Talent Pulse 2021

Thuiswerk is door corona bovendien een belangrijk thema geworden bij sollicitaties: 58 % van de werknemers houdt er rekening mee bij de keuze van een nieuwe werkgever. Nele Ronsmans: “Opvallend én iets om rekening mee te houden: medewerkers die het afgelopen jaar niet de kans kregen om thuis te werken, solliciteerden meer (68 %) dan zij die wel die kans kregen (30 %). Degenen die tijdens de coronacrisis vaak naar kantoor moeten, overwegen ook vaker een switch van sector (63 % tegenover 44 %). Bedrijven weten dus waarop ze moeten inzetten, ook na corona. De hybride werkvorm, een combinatie van thuiswerk en werk op kantoor, is de toekomst.

Extra inspanningen tegen zelfde loon Tot slot een laatste opvallende vaststelling uit het onderzoek van Acerta en StepStone: de Belg is bereid door de coronacrisis extra inspanningen te leveren voor zijn werkgever tegen hetzelfde loon. 62 % van de bevraagden in het onderzoek geven dit aan.

Figuur 2: Bereidheid tot extra inspanningen tegen zelfde loon – werknemersbevraging Talent Pulse 2021

Nele Ronsmans: “Bedrijven moeten voor het behoud van hun beste krachten niet alleen kijken naar verloning. Interne jobmobiliteit, waarbij werknemers een nieuwe rol binnen de eigen onderneming vervullen, kan bijvoorbeeld een manier zijn om medewerkers gemotiveerd te houden. Op dat vlak is er nog ruimte voor verbetering: meer dan de helft van de medewerkers – 53 % – heeft zijn functie het laatste jaar niet zien veranderen. Bijna 40 % vindt dat hij/zij te weinig kan bijleren op de job en blijft dus op zijn honger zitten. Voor werkgevers is dit een belangrijk knipperlicht: van de medewerkers die te weinig kunnen bijleren op hun job, zien wij dat er dubbel zoveel hebben gesolliciteerd naar een job buiten het bedrijf: 60 % tegenover 30 % van de medewerkers die wel het gevoel hebben voldoende bij te leren. Die laatste zijn ook in veel mindere mate geneigd om een carrièreswitch te overwegen. Over de cijfers - BRON De gegevens komen van het jaarlijkse onderzoek ‘Talent Pulse’ door ACERTA en StepStone. Deze bevraging is in maart 2021 voor de twaalfde keer uitgerold en bereikte meer dan 3.000 werknemers, waarvan 16,6 % arbeiders en 83,4 % bedienden.28 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page