top of page

De ideale leidinggevende? Da’s een echte coach!


“Omdat ik het zeg.” Tja, die leiderschapsstijl is echt niet meer van deze tijd. Hoe je als leidinggevende je medewerkers wél motiveert? Door je coachende kracht volop in te zetten. Professor Anja Van den Broeck (KU Leuven) geeft tips hoe je die bovenhaalt.

Hoe moet een leidinggevende zijn?

De ideale manager? Die is empathisch, communicatief, transparant en een echte coach. Dat gaven de werknemers aan die we voor ons RED Report bevraagd hebben. Beantwoordt de gemiddelde manager aan dat ideaal? Niet helemaal, want in ons RED Report krijgt hij/zij een 6,2/10. Geen onderscheiding dus. Dat kan beter, toch?

Met welke tips kan je als leidinggevende je coachende kracht opkrikken? Wij vroegen het aan professor dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven. Zij werkte mee aan ons RED Report en is auteur van het boek ‘Motiveren zonder controleren’.


Eerst en vooral: wat voor leidinggevende ben je?

Als leidinggevende kan je anderen pas motiveren, als je zelf gemotiveerd bent. Spring dus eerst even naar tip 5 hieronder: ‘Spreek de autonome/goede vorm van motivatie aan’. Professor dr. Anja Van den Broeck: “Het is belangrijk dat je inzicht hebt in waarom een coachende stijl kan helpen. En waarom je medewerkers in het verhaal betrekken zeer zinvol is. Een salesverantwoordelijke in een schoenwinkel wil veel schoenen verkopen en klanten een goed gevoel geven. Dat lukt niet als hij/zij mensen onder druk zet om zo snel mogelijk zoveel mogelijk schoenen te verkopen. En dat lukt ook niet als ze met een burn-out thuiszitten.

Sta je als manager onder druk om je doelstellingen te bereiken? Dan is het heel moeilijk om coachend te zijn. Zorg ervoor dat jouw leidinggevende je ruimte geeft en belemmeringen wegneemt.”


Van leidinggevende naar coach: 5 tips

Tip 1: Durf nog altijd op taken inzetten

“Meer zelfs: het is je taak als leidinggevende om het met je medewerkers over taken te hebben. Tenslotte komen we naar het werk om samen dat ene doel te bereiken.

Het is belangrijk om transparant te zijn: dit is wat ik van je verwacht. Verduidelijk je verwachtingen en geef tussentijdse feedback.

Als we elkaar minder zien − zoals nu met hybride werken − is de stap groter om feedback te vragen en te geven. Zorg er dus voor dat je de afstand overbrugt.

Tip 2: Heb ook genoeg aandacht voor de individuele medewerker én voor welzijn!

“En nee, het juiste evenwicht tussen aandacht voor taken en aandacht voor mensen is niet soft. We merken in onze bevraging dat medewerkers nood hebben aan empathie. Ze vragen: ‘Zie mij, hoor mij.’

Kijk naar wat je mensen nodig hebben om hun werk goed te doen. De ene heeft meer behoefte aan structuur of aan feedback. Speel hier als leidinggevende op in.

Er is ook niets mis met te vragen hoe het gaat. Zo is de situatie waarin mensen moeten thuiswerken vaak een onderschat probleem. Vraag hoe dat zit en of ze kinderopvang hebben. Of peil naar de werkdruk. Je hoeft niet in alles mee te gaan, maar kan wel mee zoeken naar oplossingen. Wat kunnen je mensen aanpassen? Wat zou een eerste stap kunnen zijn? De meeste medewerkers appreciëren die menselijke aanpak enorm.”

Tip 3: Coach je mensen naar hun doel

Een coach? Dat was vroeger een koets die mensen van punt a naar punt b bracht. Coachen mag je gerust letterlijk nemen: begeleid je medewerkers naar het afwerken van hun taak, naar het bereiken van jullie gezamenlijke doel.

Coachen is niet alles loslaten of alles voorkauwen. Het is samen zoeken naar hoe jullie het doel kunnen bereiken. Natuurlijk moet je als coach dat doel eerst wel helder communiceren.

Tip 4: Zet niemand onder druk

“Onder druk gaan mensen wel presteren, maar de kwaliteit van de prestaties zal minder goed zijn. Bovendien krijgen ze dan stress, wat op langetermijngevolgen heeft voor de gezondheid. Door druk te zetten, behaal je als leidinggevende je doelstellingen niet. Zo zal een magazijnier meer fouten maken en pakjes met de verkeerde chauffeur meegeven.”

Mag je dan helemaal niets controleren? Je kan een taak structureren en checken hoe het loopt. Dreigt het mis te gaan? Wees bereid om hulp aan te bieden in plaats van de zweep er nog wat meer op te leggen.

Tip 5: Spreek de autonome/goede vorm van motivatie aan

“De beste motivatie komt vanuit je medewerkers zelf. Dat kan je zo stimuleren:

  • Wijs op het belang van de job Bijvoorbeeld: poetswerk is niet altijd even leuk, maar je helpt er mensen wel mee als hun huis aan de kant is.

  • Geef meer plezierige taken Wat je leuk vindt, bezorgt je meer werkplezier. Probeer te ontdekken wat leuk is voor je medewerker. En geef meer van dat soort taken en minder andere.

  • Maak werk van autonomie Laat je medewerker, in de mate van het mogelijke, zelf keuzes maken over hoe het werk gebeurt.

  • Zet in op competentie Zorg ervoor dat mensen kunnen bijleren, want ze worden getriggerd door nieuwe dingen te doen. Voorbeelden: laat een medewerker in een warenhuis eens op een andere afdeling werken of met nieuwe producten of een nieuwe scanner

  • Zoek verbinding Dat brengt ons terug bij het menselijke van leidinggeven: bouw een goede relatie met je medewerkers op en heb oog voor hun welzijn.

Ons RED Report waaraan professor dr. Anja Van den Broeck meewerkte, vind je hier. Het boek ‘Motiveren zonder controleren’ bestellen?

27 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page